ประเทศจีน ปั๊มน้ำไฟฟ้า ผู้ผลิต
Huayang Pumps- แก้ปัญหาน้ำอย่างชาญฉลาด

แผนผังเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ปั๊มน้ำไฟฟ้า
ปั๊มหอยโข่งหลายใบพัดแนวตั้ง
ปั๊มหลายขั้นตอนสแตนเลส
ปั๊มหอยโข่งหลายใบพัดแนวนอน
ระบบเพิ่มแรงดันน้ำ
ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม
ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวตั้ง
ปั๊มหอยโข่งหลายใบพัด
ปั๊มแช่
ปั๊มน้ำเสียใต้น้ำ
ปั๊มแรงเหวี่ยงแนวตั้งแรงดันสูง
ปั๊มดับเพลิง
รายละเอียดการติดต่อ